Beschikbaarheid isolatie en prijzen

Een woordje uitleg m.b.t beschikbaarheid van isolatieproducten én stijgende kostprijzen...

Zoals u wellicht reeds vernam in de media, wordt de markt van de isolatieproducten (PIR en PUR) momenteel geteisterd door een wereldwijde schaarste van de grondstoffen met als gevolg dat hierdoor enorme prijsstijgingen plaatsvinden. Een eerste prijsstijging werd reeds doorgevoerd vanaf 1/04/17.

De eerstvolgende prijsstijging van 10 % is aangekondigd vanaf 15 mei a.s., maar hier houdt het niet mee op want in juni volgt er nogmaals een prijsstijging !

Erger dan de schaarste van de grondstoffen is de schaarste in afgewerkte producten. Momenteel lopen de huidige levertermijnen op tot verschillende weken, daarom raden wij u aan om uw nieuwe bestellingen zeker niet uit te stellen. Jammer genoeg kunnen noch de fabrikant, noch wijzelf u garanderen dat de bestellingen voor 15 mei a.s. worden geleverd.

Schaarste op de markt <> onvoorziene prijsstijgingen

Dagprijzen

ALLE LEVERINGEN worden aan de nieuwe prijs gerekend.

Echter, gezien de onvoorspelbaarheid van de huidige markt behouden we ons het recht om u voorlopige offertes op te stellen, doch de uiteindelijke kostprijs zal niet alleen afhangen van de beschikbaarheid van het product, maar ook van de dagprijs van het product.

Hou er bijgevolg rekening mee dat de kostprijs wellicht zal afwijken van de aangeboden offerte die u van ons ontving.

We hopen alvast u voldoende uitleg omtrent deze problematiek gegeven te hebben en rekenen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.